Dames 5

Dames 5


Anne Veldman

Sjoukje Feenstra

Rixt Atsma

Lianne de Boer

Elbrich Siemensma

Famke Diekstra

Amarens Veenstra

Sanne Boschma

Mieke Altenburg

Lisa de Boer


Trainingstijd: Woensdag van 20.30 tot 22.00 uur (Schuttersveld).

Trainers: Jeen Pieter van der Meer

Coach: Gerben Homsma/Sjors van der Veen


Wil je een keer mee trainen? Dat kan, neem dan contact op met onderstaand mailadres:


Leden@volleybalverenigingtopentwel.nl