CONTACT

CONTACT

VOORZITTER


voorzitter@volleybalverenigingtopentwel.nl


SECRETARIS

Hilda Galama

secretaris@volleybalverenigingtopentwel.nl


LEDENADMINISTRATIE
Iris Osinga
         leden@volleybalverenigingtopentwel.nl


WEDSTRIJDSECRETARIS

Geke van der Veen

wedstrijden@volleybalverenigingtopentwel.nl


JEUGDBESTUUR

Anna Haga en Anne Meester

jeugd@volleybalverenigingtopenwel.nl


PENNINGMEESTER

Marrit Pelsma

penningmeester@volleybalverenigingtopentwel.nlAlgemeen mailadres

info@volleybalverenigingtopentwel.nl